Går det här bygglovet igenom, då …

Det här blogginlägget är en uppföljning av ett tidigare, den 22 juni. Då, liksom nu, riktar jag mig direkt till politikerna i Bromma stadsdelsnämnd och Stockholms stadsbyggnadsnämnd (ni får även ett personligt mejl med en länk).

      Det är ni som kan göra någonting åt de allt vildare spontanförtätningarna, en utveckling som accelererar. Allt fler vill skära guld i trädgårdsstaden. Och vi snackar inte om Attefallshus. Går det här bygglovet igenom, då blir det fritt fram att bygga nya flerfamiljshus på varje tomt i trädgårdsstaden.

 

Många har hört av sig och undrat hur det går med kvarteret John Blund, där byggherren Johan Gahm vill uppföra nya borstadsrätter inne bland villorna vid Alviksvägen och Sunnerdahlsvägen. Gahm har köpt tre fastigheter i kvarteret John Blund. Möjligen även en fjärde! Ytterligare en villa i kvarteret har nämligen sålts helt nyligen, men varken mäklaren eller säljaren vill uppge till vem.

     Tills vidare handlar John Blund om två fastigheter längs Alviksvägen. Byggherren vill stycka av till sex minitomter och klämma in två + två nya bostadsrätter.

Alviksvägen 130. Nu och med ett extra tvåfamiljshus på tomten.
 
Alviksvägen 128. Förtätat med ytterligare ett tvåfamiljshus.
 
Grannarna på Sunnerdahlsvägen, som har den här utsikten, blev inte ens tillfrågade om de hade nårgra synpunkter på den nya byggnaden!
 
Om inte det här bygglovet återkallas, kommer vi att få en helt nytt prejudikat i trädgårdsstaden. Byggnadsnämnden kommer i framtiden bli tvungen att bevilja bygglov varje gång någon vill uppföra ett flerfamiljshus på sin tomt.
 
Och fler står på kö. 
     Ägaren till fastigheten Huldran 8, Herrman Ygbergs väg 15, har i september 2016 inlämnat en bygglovsansökan för ett nytt tvåfamiljshus inne på tomten. Jag har tidigare berättat om liknande fall i Äppelviken och Nockeby.
 
Men nu gäller det John Blund. Och läget är kritiskt. Ärendet ligger för avgörande i högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen.
     På grund av ett handläggningsfel på Stadsbyggnadskontoret har sakägarnas synpunkter inte ens inhämtatas, trots att de har klagorätt enligt plan- och bygglagen. Byggnadslovet har godkänts i strid med gällande detaljplan. Sakägarna framför ytterligare ett tiotal mycket graverande omständigheter, som samtliga visar varför bygglovet måste inhiberas. 
 
Grannarnas överklagan till Mark- och miljööverdomstolen är det viktigaste dokument som har skrivits sen trädgårdsstaden fick sin första stadsplan 1910. Jag uppmanar var och en att läsa den, framför allt ni folkvalda som har till uppgift att besluta om trädgårdsstadens framtid. Rekvirera den här.
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer