Smygläs Trädgårdsstadens Färger

 
 
LÄR KÄNNA TRÄDGÅRDSSTADEN
I början av förra seklet, och med inspiration från den engelska Garden Cityrörelsen, anlades trädgårdsstäder intill många större städer i Sverige. Bromma är ett av de bästa exemplen, där 1910-talets nationalromantik, 1920-talets klassicism och 1930-talets funktionalism är rikt representerade och där såväl byggnader och stadsplaner som trädgårdar och parker är väl bevarade.

     Trädgårdsstadens Färger berättar om hur arkitektoniska stilideal, materialval och tidstypisk färgsättning har konstituerat trädgårdsstaden under skilda epoker. Boken är på en gång ett vackert dokument och en praktisk handbok med kunskap och fakta för dig som älskar de vackra kulturmiljöerna. Boken lär ut hur du vårdar, bevarar och underhåller ditt hus och hur du bör tänka för att lämna det vidare till nya generationer i bästa skick.

     Elvy Engelbrektson och Helena Hambræus är arkitekter och utövande bildkonstnärer. Trädgårdsstadens Färger är resultatet av ett arbete som inleddes för snart tjugo år sedan och som även genererat utställningar om olika epokers skiftande arkitektur- och stadsplaneideal.

     Trädgårdsstadens Färger utkommer i början av maj och kostar 350 kr. I boken ingår alla de välkända, handkolorerade färgplascherna som hänger i uställningen på Måleributiken i Alvik. Inom kort kommer samtliga planscher att kunna köpas i affischformat på www.barabromma.se

Här är några uppslag ur den kommande boken:

 
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 kommentarer