Riksby koloniförening räddas

Stockholms nya översiktsplan ska godkännas av Byggnadsnämnden i slutet av året. Hela förslaget befinner sig för närvarande på utställning (se tidigare inlägg).
 
Mitt i semestern berättar dock Riksbykolonisten Mikael Ljung på sin hemsida att Byggnadsnämnden redan har gett Stadsbyggnadskontoret bakläxa för den del av programförslaget som berör centrala Bromma. 
 
Riksby har hittills pekats ut som ett »stadsutvecklingsområde« i översiktsplanen. Stora natur- och kulturområden har därmed hotats. Riksby koloniområde har en stadsplan från 1930. Stugorna är arkitektritade och trädgårdarna arkitektplanerade. Området har i dag en unik flora och fauna och flera gravar från järnåldern ingår i området.
 
Riksby koloniträdgårdområde, stadsplanen är från 1930.
 
Förra sommarnen bjöd kolonisterna i Riksby in politiker och tjänstemän till ett möte över ett glas svartvinbärssaft. Ett års opinionsarbete har nu resulterat i en viktig modifiering av Brommas urbaniseringsplaner. Byggnadsnämnden skriver i sitt beslut den 6 april:

Det kolonistugeområde som ligger på platsen fyller en viktig ekologisk, social och rekreativ funktion. Kolonistugeområdet ska värnas och intrång ska inte ske. Bebyggelsens möte med koloniträdgårdarna ska ske på ett medvetet och varsamt sätt. I programområdet ligger en uppskattad tennisanläggning med stor ungdomsverksamhet, denna verksamhet måste värnas.

Nämnden förordar att naturreservatet inte bebyggs. I det fortsatt arbetet med trafik och gatudragningar måste stor hänsyn till topografiska förhållanden tas och gator terränganpassas. Vid Bårdgränds förlängning ska hänsyn tas till den värdefull natur- och kulturmiljö.

Grattis alla Riksbykolonister till ett fint opinionsarbete! Även vi som bara promenerar förbi ibland gläds åt att stugorna blir kvar.
 
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer