Nyckfull rättskipning i domstolen

En bitter lärdom av förra blogginlägget (11/1).
     Avgörande för Enskededomen i Mark- och miljööverdomsstolen (MÖD) var att fastigheter som i detaljplanen har beteckningen Ö2 inte tillåter ett kopplat byggnadssätt. Med andra ord: en sådan tomt får endast bebyggas med en villa, ett enfamiljshus. En villa får heller inte ersättas eller kompletteras med ett flerfamiljshus (radhus eller kedjehus).
 
En läsare hörde av sig angående Enskededomen med en skarpögd iakttagelse:
     »När jag läser Mark- och miljööverdomstolens dom«, skriver läsaren, »kan jag konstatera att de överklagande Enskedeborna vann på samma grund som Äppelviksborna åberopade i fallet Runda vägen, nämligen att fastigheter som har beteckningen Ö2 (som villorna i både Enskede och Äppelviken har) inte tillåter ett kopplat byggnadssätt på en och samma tomt.« 
 
2015 nekade MÖD grannarna i Äppelviken prövningstillstånd, och byggherren tilläts att koppla tre radhus till en befintlig villa på Runda vägen. Men i Enskede upphävde samma domstol bygglovet och dömde till de klagande grannarnas fördel.
     Det är naturligtvis glädjande att byggplanerna i trädgårdsstaden Enskede stoppades, men de känns samtidigt bittert att konstatera att den groteska spontanförtätningen i trädgårdsstaden Äppelviken borde ha avvärjts – om samma domstol hade dömt på samma sätt vid båda tillfällena.
 
Runda vägen 12, våren 2016. Tre nya radus har kopplats ihop med en äldre villa. Den gången tyckte MÖD att det var okej. Foto: Balders/Hemnet.
 
Förhoppningsvis för Enskededomen det goda med sig att kommande spontanförtätningsförsök i trädgårdsstaden kan stoppas med konsekvent rättskipning.
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
0 kommentarer