1 144 sidor sommarläsning

Stadsbyggnadskontoret (SBK) håller hårt på traditionerna. När tjänstemännen själva går på sommarlov, då ger de medborgarna en rejäl långläxa. Lagom till semestern öppnar de en utställning över Stockholmns nya översiktsplan. Utställningen pågår från 30 juni till 3 september. Förslaget visas på entréplanet i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, samt i Stockholmsrummet i Kulturhuset under ordinarie öppettider.
 
Utställningen är resultatet av ett ambulerande samråd som pågick under hösten-vintern 2016–2017, runt om i Stockholm. Brommaborna inbjöds att ta del av materialet vid ett särskilt möte på Brommaplan i november.
 
I slutet av 2017 ska översiktsplanen godkännas av Byggnadsnämnden och sedan antas av Kommunfullmäktige i början av 2018. För den som vill sätta sig in i hur Stadsbyggnadskontoret tänker sig Stockholm 2030 finns det nu 1 144 sidor att läsa, fördelade på nio pdf:er som går att ladda ner på stadens hemsida.
 
Jag har ögnat igenom materialet de senaste dagarna. Mycket är känt sen tidigare (omvandlingarna av Alvik, Brommaplan, Riksby till exempel). Men vad jag fäster mig vid är att språkbruket i skrivelserna har blivit alltmer ideologiskt och färgade av den röd-grön-rosa majoritetens ambitioner i Stadshuset. Begrepp som »stadsutveckling« och »urbana stråk« används uteslutande i positiv mening. Vissa omåden [som till exempel Bromma] har en större potential till »variation i bostadsbyggandet« (läs: bör man fortsätta att förtäta).
 
Alla rosa fält, pilar och markeringar är områden som anses vara lämpliga för stadsutveckling i Bromma. Bilden finns på sid 127 i översiktsplanen, men är lika oskarp där som här.
 
»Markeringarna på kartan för stadsutvecklingsområden är oacceptabelt grova eller felaktiga«, skriver Bromma Hembygdsförening i ett remissvar. Nockebyskogen (som uppbär status av riksintresse ända upp till Svanhildsvägen) kan omöjligen anses vara lämplig för stadsutveckling.
 
Översiktsplanen tar sikte på 140 000 nya bostäder i Stockholm fram till 2030. I Bromma ska antalet invånare öka från 77 000 (2016) till 93 000 (2025). Och för att vi ska få plats ska vi maka åt oss, cykla och promenera mer, och åka mindre bil. »När Stockholm växer ska vi samtidigt minska på antalet bilar. Att omvandla trafikleder [läs: till exempel Västerled] är en viktig prioritering.« Antalet bilar förväntas minska med 30 procent (!) jämfört med i dag. Jag har tidigare skrivit om trafikborgarrådet Daniel Helldéns (MP) drömscenario 
 
Majoritetens vid det här laget omtalade feministiska stadsplanering har tagit sig in i översiktsplanen på flera ställen: »Stadens beslutade mål om att biltrafiken ska minska … är en utgångspunkt … och ett förstärkt barn-, jämställdhets- och funktionsnedsättnimngsperspektiv ska utvecklas ytterligare.« Men vad betyder det i praktiken? På ritningarna till de nya bostäderna vid Brommaplan, till exempel, får barnen hålla tillgodo med lekplatser på innergårdar ditt solen aldrig når ner.  
Snart får Brommaplan Stockholms högsta exploateringsgrad någonsin. Notera att solljuset inte når ner till gatan mellan huskropparna – inte ens på denna bild, där JM säljer in projektet! Bild: www.jm.se
 
För Brommas del är hoten många. Förtätningen fortsätter, eftersom här »finns mycket stora möjligheter till stadsutveckling«. Brommaplan, konstaterar SBK optimistiskt, har en stor framtida utvecklingspotential. Men trafiksituationen är »komplex« [läs: har Stockholms mest olycksdrabbade trafikrondell]. SBK verkar dock äntligen ha insett att något måste göras och framhåller nu det nödvändiga i att bygga en ny tunnel från Bergslagsvägen till Huvudsta. »Skyndsamt«, tilägger SBK.
 
En annan paradox med överiktsplanen är att SBK – med stolthet – lyfter fram 32 (!) områden i Bromma som Stadsmuseet har klassat som särskilt betydelsefulla och med särskilt höga kulturhistoriska värden. Stadsdelarna Stora Mossen, Äppelviken, Olovslund, Smedslätten, Höglandet, Ålsten, Abrahamsberg, Nockeby och Nockebyhov (i den ordningen, av något skäl) bedöms ändå fortfarande ha »vissa möjligheter till stadsutveckling … och att … stadsdelarna behöver en större variation i bostadsbeståndet«.
 
Översiktsplanen kommer säkert att klubbas igenom om något halvår, utan några större förändringar. Den kommer att bli vägledande för de kommande tio, tjugo årens stadsplanering. Men då gäller det att vara på sin vakt, när närområdena ska detaljplaneras.
 
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer