Vision Alvik delas upp i två program

Stadsbyggnadskontoret informerar i dag (20/9) om den fortsatta planeringen av Alviksområdet. Projektet är nu indelat i två program:
  • Alvik Östra innefattar Alviks Strand, Tranebergs Strand, Traneberg och SALK.
  • Alvik Västra innefattar Alviks Torg och stationsområde samt områdena med trafik- och spårinfrastruktur samt depå.
 

Så här skriver projektledaren Christina Markavi på kommunens hemsida:

Vi har sett att Alvik Östra kommer kunna ha en snabbare tidplan eftersom vi kommit längre i denna del. I Alvik Västra behövs mer utredningsarbete kring områdets trafik- och spårinfrastruktur. Arbetet fortsätter nu i höst och vinter med båda områden. Stadsbyggnadsnämndens tidigare beslut beträffande att påbörja programarbetet för Alvik samt Alviks Vision, ligger fortfarande till grund för de två programmen, liksom mål och strategier.

Samråd för Alvik Östra är beräknat till tidigast sommar/höst 2018.

Tidplanen för Alvik Västra är beroende av flera andra aktörer än staden och mer arbete behövs för att bestämma tidpunkt för samråd.

Läs mer om Alviksplaneringen här.
Östra Alvik.
Västra Alvik.
 
Observera att i Alvik Västra ingår viktiga delar av trädgårdsstaden, till exempel Stora mossens backe, Timmerfallet (hela skogen) och Timmervägen. Jag återkommer så snart jag vet fler detaljer.
 
––––––––––––––
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer