Johan Gahm ger sig inte

Kommer ni i håg Johan Gahm? Han som 2016 köpte inte en, utan tre villor i kv. John Blund vid Alviksvägen och Sunnerdahlsvägen i Smedslätten. Han har nu investerat bortåt 35 Mkr och hoppas forfarande kunna sälja bostadsrätter för det mångdubbla. Klart att han inte ger sig för några ynka domar i högsta instans. Så därför är han i farten igen.
 
Först – sökte han bygglov
Först sökte och fick han bygglov för att bygga om villorna till tre bostadsrätter med vardera tre lägenheter. Stadsbyggnadskontoret (SBK) sa ok »på delegation«. Efter överklagande upphävdes byggloven av Mark och miljööverdomstolen (MÖD). Den prejudicerande domen säger att man inte får bygga »kopplade hus« – som Johan Gahm vill – eller bygga flerfamiljshus för mer än två familjer på tomer med kategorin »Ö2«.
Ärendet handlar om John Blund 3, 4 och 8. Tre villor längs Alviksvägen och Sunnerdahlsvägen.
 
Denna dom är för övrigt helt parallell med – och borde därför ha stoppat – det pågående skandalbygget vid Herman Ygbergs väg 11. Mer om detta ärende följer.
 
Sen – sökte han rivningslov
När Gahm inte fick bygga som han först hade tänkt, då bytte han taktik och sökte om rivningslov för sina tre villor. I stället ville han uppföra tre nya flerfamiljshus på tomterna. Men då sa Stadsmuseet och Skönhetsrådet nej. »Kommer inte på fråga«, att riva tre snart hundraåriga och kulturhistoriskt högst värdefulla byggnader mitt i trädgårdsstaden!
 
Därefter – försökte han hyra ut
Då förkte Gahm hyra ut villorna som studentlägenheter. Ett av husen – med nio rum – bjöds ut för 35 000:-/mån. Utan framgång. För annonsen togs bort från Blocket när BaraBromma skrev om saken. 
 
 
Handläggaren blir konsult och därmed jävig
Vi som följt ärendet i flera år har även tagit del av diarieförd korrespondens mellan Gahm och olika handläggare på SBK. Den 16 maj 2018, i ett mycket familjärt hållet mejl, får Johan Gahm rekommendationer om hur han bäst bör gå vidare:
 
Kommunen/tjänstemannen får naturligtvis inte agera »bollplank« i ett ansökningsärende. Om så sker – och detta påverkar förutsättningarna för beslut på ett avgörande sätt – kan kommunen anses ha »jävat ut sig«. Därmed har de inte rätt att besluta i frågan.
 
Och nu – försöker han få bygga igen!
För en vecka sedan, i november 2018, följer Johan Gahm handläggarens råd i en ny ansökan till SBK och ansöker om en »frimärksändring« (alltså inte en ändring av detaljplanen som sådan, utan endast en ändring av detaljplanen för de aktuella tomterna). Åter ansöker Gahm att få uppföra nya tillbyggnader eller separata flerfamiljshus – trots MÖD:s dom. 
 
Den nya ansökan består av ett antal »volymstudier«. Påståendet att de skulle smälta in väl i den befintliga bebyggelsen imponerar i alla fall inte på mig.

Sakägarna skriver: Utformningen av tillbyggnaden strider mot detaljplanen också när det gäller våningar/suterrängvåning. Höjd och volym är förskräckliga och påverkar grannarna mycket negativt. I SBK:s egna råd och informationsskrifter till boende i området står att läsa att utbyggnader skall ske med varsamhet och eventuell tillbyggnad skall »underordna sig det ursprungliga husets volym«. Här planerar JG att maximera boytan i tre våningar genom att försöka få till en planändring vad gäller utnyttjande av vindsplan och suterrängplan. Bild ur Joihan Gahms ansökan i november 2018.

 
Nu väntar vi på SBK:s reaktion. Sakägarna i kv. John Blund har redan sagt vad de anser. I skrivelser till politikerna i Byggnadsnämnden och den nu ansvarige handläggaren på SBK framför de sin förödande kritik:
 
Problemet är snarare att kompetensen hos handläggarna nu sviktar. Det verkar som man har stora svårigheter att tolka uttryck och skrivningar i de gamla planerna, hur de utformades på den tiden och formulerades för att begränsa bebyggelsen. Man tycks inte heller titta på samtida och senare styrdokument för att tolka planerna och dess syfte. Detta har fått till följd att det finns många domar de senaste åren i MMÖD som har upphävt givna bygglov i trädgårdsstäderna från den tiden.
 
Förutom oförmågan att tolka planerna primärt, verkar man inte heller kommunicera dessa klargöranden och prejudicerande domar inom SBK. Detta har fått till följd att direkt felaktiga beslut fattats innan överklaganden slutbehandlats MMÖD - men vad värre är – beslut fattas i direkt strid mot domarna och prejudikaten från MMÖD som redan finns tillgängliga. Kanske förstår man inte heller vad MMÖD faktiskt säger?
 
–––––––––––––
PS
Jag blir väldigt glad om du köper mina böcker om trädgårdsstaden.
Du får 3 böcker och 3 presentkort för 790 kr (värde 1 420 kr)
Samtidigt stöder du BaraBrommas arbete till trädgårdsstadens försvar
Beställ ditt julpaket här: www.barabromma.se
0 kommentarer