(S) förklarar krig mot trädgårdsstaden?

Hur ska man tolka nyheten i Bromma Tidning 31/5? Vill (S) över huvud taget inte ha några röster i Bromma längre? Eller är det en taktisk testballong?
 
Socialdemokraterna i Stadshuset förebereder ett förslag till Exploateringsnämnden som innebär 200 nya bostäder på Solviksängen och ytterligare ett hundratal lägenheter mitt i trägårdsstadens hjärta!
Två markanvisningar i Höglandet och vid Klövervägen. Och en total exploatering av Solviksängen. (S) förbereder ett dråpslag mot trädgårdsstaden. Karta: Bromma Tidning.
   
     – Det är en rättvisefråga, säger Stefan Hansson (S), biträdande finansborgarråd och ordförande i Exploateringsnämnden till Bromma Tidning. Och han fortsätter:
     – Bromma verkar vara en fredad zon för bostadsbyggande, och Socialdemokraternas väljarbas finns knappast i Brommas trädgårdsstad.
 
Ellinor Prawitz, reporter på Bromma Tidning, berättar att det var en medarbetare från Socialdemokraternas pressstab i Stadshuset som tog kontakt med tidningen.
     Vad är det för spel som pågår?
     Förklarar (S) krig mot trädgårdsstaden?
 
Exploateringsnämnden ska behandla förslaget på sitt möte den 14 juni. Att lägga ett så provocerande förslag på sista mötet före semestern känns genomtänkt, bara det. Jag har varit i kontakt med borgarrådssekreteraren Erik Da Silva och begärt att få ut mer skriftlig information om förslagen, men fått till svar att ingenting offentliggörs förrän på måndag 4 juni.
 
Trädgårdsstadsföreningens styrelse är kallade till ett extramöte senare i veckan för att diskutera den uppkomna situationen.
 
–––––––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
0 kommentarer