Kafka i trädgårdsstaden

I förra veckan såg jag den kritikerrosade balettföreställningen Processen på Operan. Baletten bygger på Franz Kafkas roman med samma titel och är en gestaltning av hur bisarrt en samhällsinstitution kan bemöta den enskildes frågor. Osökt kom jag att tänka på Stadsbyggnadskontoret.
Vad är meningen med allt? Josef K ställer sina frågor förgäves. Foto: www.operan.se
 
De senaste veckorna har jag ställt frågor till Stadsbyggnadskontoret om bygglovet på Herman Ygbergs väg 11. I komprimerad form har dialogen fortskridit så här:
 
Varför har SBK gett rådet till byggherren att ta bort de två friggebodarna från ritningen för att inte komplicera bygglovet?
– På en fastighet får man uppföra en friggebod på 15 kvm utan bygglov.
 
Men varför han man byggt två friggebodar utan att de finns med på bygglovsritningen?
– Se PBL, Kap. 9 §4 vad som gäller beträffande friggebodar.
 
På det stället i PBL står det tydligt att det är endast på fastigheter med en eller två bostäder som man får uppföra en friggsbod utan bygglov. Huldran 10 har ombildats till en brf med tre bostäder. Så då gäller inte friggebodsreglerna för villor och parhus.
– Den ena friggeboden ligger i tomgräns och behöver inte bygglov. Den andra friggeboden ingår i bygglovet.
 
?? Men om man enligt PBL inte får uppföra en friggebod utan bygglov, hur kan ni då ge bygglov?
– Inget svar.
 
En annan fråga handlar om hur man ska angöra P-platserna på tomten.
 
Byggherren har anlagt två P-platser på tomten, men de kan endas nås via Huldrestigen, en gång- och cykelväg. SBK har tidigare bekräftat att P-platserna skall angöras över egen tomt. Varför har ni inte följt upp det?
– Beträffande frågan om Huldrestigen får ni kontakta Trafikkontoret.
 
Det måste väl vara SBK:s sak att hantera interna remisser med Trafikkontoret, inte de boendes? Nu har SBK sanktionerat biltrafik på en parkväg.
– Vi har bedömt att P-platserna kan placeras där de är placerade. Frågan om angörning är en fråga för Trafikkontoret, eftersom lovet redan har beviljats.
 
?? Ärendet är nu anmält till Trafikkontoret. De har polisanmält saken.
– Ingen kommentar.
 
Det finns flera rättsfall i Mark- och Miljööverdomsstolen som borde har omöjliggjort bygglov även av andra skäl, till exempel beträffande parhusets placering på tomten och friggebodarnas närhet mot allmän plats. SBK har inte gett några kommentarer till varför man inte har följt MÖD:s domslut.
 
Fortfarande ligger alltså Trädgårdsstadföreningens anmälan om olovligt byggande okommenterad på SBK. Den person som svarat – eller undvikit att svara – på frågorna har nu undanbett sig fler följdfrågor och i stället hänvisat till sin chef. Fortsättning följer alltså.
 
Glädjande nog möts BaraBromma också av entusiasm och uppmuntrande tillrop. Ytterligare ett Brommaföretag har bett att få sponsra bloggen. Utöver snickeriföretaget Entredo vill nu även Måleributiken i Alvik stödja opinionsbildningen till trädgårdsstadens försvar. Tack för det!
 
__________
Klicka på annonserna för mer info.
 
 
0 kommentarer