Anmälan av olovligt byggande

Västerleds Trädgårdsstadsförening har gjort en anmälan av olovligt byggande på fastigheten  Herman Ygbergs väg 11 (Huldran 10). BaraBromma har skrivit om det ytterst tveksamma byggovet flera gånger under de senaste halvåret. Ett nyuppfört parhus i trägården – som med några få kvadratdecimeters marginal och tack vare en onaturligt snedkapad husgavel och ett lika onaturligt utskjutande övervåning håller sig innanför byggrätten (203 kvm) – har under våren kompletterats med ytterligare två byggnader som inte ingår i bygglovet.
En av två byggnader som saknar bygglov.
 
Utöver de två »svarta« förrådssbyggnaderna anmäler Trädgårdsstadsföreningen även parkeringsplatser som byggts på inne på tomten, utan bygg- eller marklov. Parkeringsplatserna kan dessutom endast nås genom att köra in via Huldrestigen, en gångväg.
 
Hela bygglovet har tidigare anmälts till Byggnadsnämnden. Det nybyggda parhuset är både för stort och felplacerat på tomten. Stadsbyggnadskontoret har nämligen missat eller ignorerat en prejudicerande dom i Mark- och miljööverdomstolen.
 
Sen tomträtterna började att säljas ut på 1990-talet, hotas trädgårdsstadens unika karaktär av så kallade spontanförtätningar – hela tiden. Det är därför av största vikt för trädgårdsstaden i Bromma att gällande detaljplaner respekteras, skriver Trädgårdsstadsföreningen i sin anmälan, och de kräver att Stadsbyggnadskontoret vidtar sanktioner mot dett olovliga byggandet vid Herman Ygbergs väg 11.
 
 
__________
PS.
Missa inte nästa blogginlägg. Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
 
 
0 kommentarer