avloppstunneln dyrare än slussen och Nya karolinska

Peter Wennblad skriver i dagens Svenska Dagbladet (12/2) om nedläggningen av Bromma reningsverk och byggandet av avloppstunneln från Bromma till Henriksdal.
 
 
BaraBromma har tidigare uppmärksammat miljardrullningen och förseningarna. Senast i november 2023. Men även redan i januari 2019
 
Avloppstunnelns nya budget ska beslutas av Stockholms kommun i nästa vecka. Kostnaden får tas av stockholmarna via höjda VA-avgifter. Ca 23 000 kronor per invånare. Tunneln förväntas därmed bli dyrare än både Nya Karolinska och Slussenprojektet.
 
Kostnaderna för hela ombyggnaden av Slussen beräknas för närvarande till 21 miljarder. Nya Karolinska, »världens dyraste byggnad«, kostade 22,8 miljarder. Avloppstunneln – som inte behövs – beräknas nu kosta 23 miljarder. 
 
Den externe konsulten Per Ling Vannerus lämnade i oktober en ny analys av avloppsprojektet till Stadshuset. Rapporten är »en skoningslös vidräkning med kommunens förmåga att leda projektet«, skriver Peter Wennblad:
 
»Beslutsprocessen för detta mycket stora, komplexa och tekniskt utmanande projekt, får anses som ytterst forcerad.«

»Beslutsunderlagen har varit obearbetade avseende genomförbarhet och processplanering, och därmed felaktiga.«

»Det är i efterhand intressant hur ursprungligt beslutad projekttid på 5,5 år kunde accepteras av projekt, bolag och stadens övriga inblandade. Det torde redan då [ha varit] helt uppenbart för alla initierade att detta ej var möjligt.«

»Projektets behov av kompetenser för projekteringsledning, miljöledning och arbetsmiljö har ökat till omfattning långt utöver vad som varit planerat.«

»Vi talar om en situation där projektet önskar dubblera budgetutrymme vid en tidpunkt då godkänd budget näst intill är upparbetad. (...) Det är ytterst anmärkningsvärt att ett projekt med denna omfattning får denna insikt så pass sent och långt inne i projektets genomförande.«

 

Slutligen ifrågasätter Ling-Vannerus behovet av projektet som sådant. Att modernisera reningsverket i Bromma hade varit både billigare och betydligt mindre riskfyllt. Och då hade det inte behövts någon tunnel.

Läs hela artikeln här.   (kräver inloggning)

 

0 kommentarer