Inkompetens och prestige på Stadsbyggnadskontoret

– Egentligen kan man inte klandra byggherren. Han har ju bara sökt bygglov.
     Jag sitter och pratar med en bekant – en arkitet här i Bromma – om de senaste turerna kring bostadsrätterna på Majvägen 12. En ny dom har för tredje gången upphävt Stadsbyggnadskontorets bygglov.
     – Det är Stadsbyggnadskontoret som ställer till det. De är helt enkelt okunniga. De tillkommande byggnaderna har stridit mot detaljpanen hela tiden. Står det »Ö2« så måste de sätta stopp för ett sånt här bygge. Det är tjänstemännes inkompetens som är problemet. 
 
Tvisterna runt ombildningen av Majvägen 12 till fyra bostadsrätter har pågått i åtskilliga år. Stadsbyggnadskontoret har beviljat två bygglov (2011 och 2014), vilka båda har överklagats till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Under tiden som processerna avlöst varandra har tillbyggnaderna färdigställts och lägenheterna sålts.
 
Därefter, 2016, inkom Brf Terrasserna (genom byggherren Jan Gutestam) med en tredje bygglovsansökan för samma genomförda ombyggnad. Ett ord hade ändrast i de nya ritningarna. Ett »sovrum/allrum« i bottenvåningen hade döpts om till »källare«. För övrigt söktes åter bygglov på exakt samma handlingar. Jag skrev om saken i ett blogginlägg i januari 2017.
 
Nu har dom fallit i Mark- och miljödomstolen – för tredje gången. Och för tredje gången upphäver domstolen Stadsbyggnadskontorets bygglov. Domstolen framhåller i sitt beslut att det är hela byggnadssättet som strider mot detaljplanen. Kvarteret Terrasserna har beteckningen »Ö2« i detaljplanen. Enligt gällande planbestämmelser får då byggnaderna endast ha »öppet eller kopplat byggnadssätt«. Domstolen sammanfattar:
 
»Mark- och miljödomstolen bedömer mot bakgrund av ovanstående att tillbyggnadernas utformning och funktion sammantaget ger stöd för att det rör sig om tre kopplade byggnader. Den planerade byggnationen kan därför inte inrymmas i planens krav på öppet byggnadssätt genom en fristående byggnad. Byggnationen utgörs inte heller av byggnader som kopplats två och två i tomtgräns. Den ansökta åtgärden strider alltså mot planens krav på ett öppet eller kopplat byggnadssätt. Avvikelsen kan inte anses vara liten eller förenlig med planens syfte.«
 
Majvägen 12, situationsplan. A och B är två lägenheter i den ursprungliga villan.
C och D är de två tillbyggnaderna. Tillsammans alltså tre kopplade byggnader.
 
Domen i Mark- och miljödomstolen kan överklagas om någon av parterna begär – och får – prövningstillstånd. Både Brf Terrasserna och Stadsbyggnadskontoret har nu sträckt sig efter det halmstrået. Stadsbyggnadskontoret har fått uppskov med sin begäran och har lovat att utveckla skälen för sitt överklagande till den 23 mars.
 
Man kan undra varför Stadsbyggnadskontoret är så angelägna om att få pröva ärendet i högsta instans en tredje gång. Är det prestige? Alla instanser har redan underkänt bygglovet – ursäkta ordvitsen – från grunden. Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen och Mark- och Miljööverdomstolen säger samma sak:
     – Lägg ner! Ni hade fel från början.
 
I nästa blogginlägg ska jag berätta om 3:e akten i följetongen om kvarteret John Blund i Smedslätten. Nu har byggherren ändrat sig igen. Villorna ska inte rivas. Nu hyrs det ut och beskrivs på Blocket som »totalrenoverade och i fint skick«.
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer