M: Skydda Stockholms villaområden

Den här bloggen har ingen egen politisk agenda. Som framgår av bloggens huvud är den ett forum »till trädgårdsstadens försvar«. Mot den bakgrunden har jag många gånger fått tillfälle att berömma förslag från Liberalerna, Mijöpartiet och Kristdemokraterna, men nästan aldrig från Centerpartiet och Vänsterpartiet. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har ofta varit ointresserade av att försvara trädgårdsstadens kulturvärden medan Moderaterna har varit lite nyckfullt opålitliga i sin hållning.
Tycker jag.
 
Men i dag vill jag berömma två moderater!
 
 
Dennis Wedin (oppositionsborgarråd) och Johan Nilsson (gruppledare Stadsbyggnadsnämnden) skriver en skarp debattartikel i Svenska Dagbladet i dag (10/3) där de utan förbehåll tar trädgårdsstaden i försvar. De skriver:
 
»Stockholms villaområden är bland stadens vackraste områden, de mest eftertraktade villorna är över 100 år gamla. För att värna karaktären på dessa kultur­historiskt viktiga områden beslutades år 2021 om en strategi med vägledningar för småhus- och villa­områden i Stockholms stad. Men efter några månader med social­demokratiskt styre i Stadshuset verkar man ha slängt ut strategin från fönstret. Social­demokraterna har tydligt deklarerat att våra villa­områden ska användas som integrations­projekt med tillförande av hyreshus, och är väl därför inte särskilt intresserade av att följa strategin.

Det finns en stor efterfrågan på att bo i småhus i Stockholm, för många är det en dröm att få bo i ett traditionellt villaområde. Därför vill Moderaterna att exploaterings­nämnden och stadsbyggnads­nämnden får i uppdrag att utreda vilka platser som är lämpliga för att bygga nya småhus på. Vi vill också att den beslutade strategin för småhus- och villa­områden ska vara tydligt vägledande vid bygglovs­ansökningar inom stadens traditionella villa­områden, inte minst mot bakgrund av det stora antalet äldre stadsplaner som än i dag gäller.« Läs hela artikeln här.

 
Bakgrunden är en dom från december där Högsta domstolen avslog en bygglovs­ansökan avseende nybyggnad av två bostadshus på tre fastigheter i Huddinge. BaraBromma uppmärksammade fallet i januari, klicka här. 
 
Domen och dess prejudicerande konsekvenser har även kommenterats av Dagens Nyheter, på nyhetsplats den 4/3. Klicka här. Dennis Wedin säger där till DN att han vill »skicka en armé av tjänstemän till Stadskontoret för att gräva fram de planbeskrivingar som gällde när trädgårdsstäderna i Stockholm byggdes.« 
 
Jag hade kontakt med Dennis Wedin i förra veckan och försökte få honom att komma till Trädgårdsstadsföreningens bokrelease på Höglandsbion i måndags. Tyvärr kolliderade bokreleasen med ett möte i kommunfullmäktige samma kväll. Men visst hade det varit kul att få höra oppositionsborgarrådet säga så även på Höglandsbio.
 
Jan Valeskog (S), ordförande i Stadsbyggnadsnämnen, fick också möjligheten att kommentera HD-domen för Dagens Nyheter. »Vi inväntar Stadsbyggnadskontorets synpunkter«, var hans avböjande svar.
 
Den förra grön-blå majoriteten i Byggnadsnämnden samlade sig 2021 till en lovvärd strategi: Varsam utveckling av småhus- och villaområden. Den 88-sidiga skriften finns att tillgå på nätet.
   Klicka här.
 
 
 
0 kommentarer